Bài 9 - Khối xử lý tín hiệu chói Y

Bài 9 - Khối xử lý tín hiệu chói Y - Chức năng nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của khối xử lý tín hiệu chói...                                                                                     Giờ lý thuyết lớp sửa chữa Điện lạnh  1 - Chức năng của khối xử lý tín hiệu chói. Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích   Sơ đồ tổng quát mạch xử lý tín hiệu mầu và chói   Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu chói là : Khuếch đại tín hiệu chói ( tín hiệu ảnh đen trắng ) Điều chỉnh độ sáng màn hình Điều chỉnh độ tương phản Xoá tia quét ngược dòng và mành Tự động giới hạn độ sáng màn hình .   2. Các mạch trong khối xử lý tín hiệu chói Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Các mạch trong khối xử lý tín hiệu chói    Khối xử lý tín hiệu chói thường tích hợp trong IC tổng cùng với khối giải mã mầu, khối có các mạch  như sau : Mạch Clamp là mạch gim điện áp một chiều của tín hiệu chói Mạch Contras điều chỉnh biên độ của tín hiệu chói, khi biên độ tín hiệu chói thay đổi thì độ tương phản thay đổi . Mạch Shapness là mạch bù tần số cao cho tín hiệu chói nhằm làm tăng đội gai sắc của ảnh Mạch Bright là mạch điều chỉnh điện áp một chiều của tín hiệu chói, khi chỉnh Bright điện áp DC của tín hiệu chói thay đổi => điện áp DC trên 3 Katôt đèn hình thay đổi => độ sáng thay đổi . Các lệnh Contras, Shapness, Bright được điều khiển từ IC vi xử lý Mạch ABL( Auto Bright Limited )  từ chân ABL của cao áp được chỉnh lưu lấy chiều âm đưa về hai đường Bright và Contras có tác dụng tự động giới hạn độ sáng . Xung dòng HP đưa về mạch chói để nâng điện áp thềm tín hiệu chói nếu mất xung này tín hiệu chói sẽ bị mất . Trễ chói DL1 có tác dụng làm chậm tín hiệu chói 0,7µ s để chờ tín hiệu mầu có quá trình xử lý chậm hơn, trong các máy thế hệ mới trễ chói được tích hợp trong IC   3 - Khối xử lý tín hiệu chói của Tivi National TC485XR Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Khối xử lý tín hiệu chói máy National TC845XR   Các mạch của khối xử lý tín hiệu chói nằm trong IC tổng, tín hiệu Video tổng hợp ra ở chân 8 bo AV đi qua bộ lọc để lấy ra tín hiệu chói, đi qua triết áp  Sub Contras để chỉnh độ tương phản sau đó tín hiệu đi vào chân 58 IC tổng Lệnh Bright từ chân 41 IC vi xử lý đi tới chân 48 IC tổng để điều chỉnh độ sáng màn hình . Lệnh Contras đi từ chân 42 IC Vi xử lý khuếch đại đệm qua đèn Q1122 sau đó đi vào chân 59 IC tổng để điều chỉnh độ tương phản Xung dòng lấy từ C sò dòng đi qua tụ C511 và R538 đi vào chân 35 của IC tổng => đi vào mạch chói Nguồn cung cấp cho khối xử lý chói ở chân 63 IC tổng . Tín hiệu chói được trộn với tín hiệu mầu trên mạch Matrix trước khi đi ra ngoài, tín hiệu ra là các tín hiệu mầu có chói R, G, B ba tín hiệu này được đưa đến tầng khuếch đại công suất sắc .    4 -  Khối xử lý tín hiệu chói của Tivi Sony1485 Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Khối xử lý tín hiệu chói Tivi Sony1485   5 - Khối xử lý tín hiệu chói máy Samsung vina CS2040,CS5085 Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Khối xử lý tín hiệu chói máy Samsung vina Samsung vina là một trong các máy có đường lệnh sử dụng kỹ thuật số , hầu hết các lệnh điều chỉnh từ vi xử lý đi đến các IC chức năng nay được thay thế bằng hai đường Data và Clock, tại IC chức năng có mạch đổi D-A sẽ đổi hai tín hiệu Data và Clock thành các lệnh cụ thể như lệnh Bright, Contras vv.. Với các loại IC này, thay vì  kiểm tra các lệnh thì ta chỉ có thể kiểm tra hai đường tín hiệu Data và Clock và nguồn Vcc 5V đi vào IC tổng   6 - Kiểm tra và sửa chữa bệnh mất tín hiệu chói    Bệnh 1 - Màn ảnh mất hình, mất ánh sáng, còn hiển thị , còn tiếng . Hiện tượng bị hỏng chói, mất ánh sáng, có hiển thị .   Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là : Mất nguồn cung cấp cho mạch xử lý tín hiệu chói Mất xung dòng H.P đưa về khối xử lý tín hiệu chói Mất điện áp lệnh Bright Hỏng khối xử lý tín hiệu chói   Kiểm tra & sửa chữa . Hàn lại IC tổng Kiểm tra các nguồn 12V cung cấp từ cao áp cho IC tổng Kiểm tra đường xung dòng từ cap áp đưa về IC tổng Kiểm tra điện áp lệnh Bright, nếu lệnh Bright mất cần kiểm tra điện trở từ đường ABL đấu lên đường 110V Thay IC tổng     (Nguồn: hocnghetructuyen.vn )