Bài 6. KHỐI KHUẾCH ĐẠI VIDEO VÀ CÔNG SUẤT SẮC

1-Nguyên lý tổng hợp tín hiệu hình ảnh trên Monitor.

 • Tín hiệu hình ảnh trên máy tính được lưu ở dạng tín hiệu số trên đĩa cứng hoặc đĩa CD Rom, khi ta mở hình ảnh đó ra, dữ liệu của File ảnh được nạp lên bộ nhớ RAM và được ánh xạ sang bộ nhớ của Card Video sau đó chúng được đổi thành tín hiệu Analog
 • Tín hiệu Video Analog mà Card Video cho ra gồm 3 đường
  - Tín hiệu Video - R ( mang thông tin về mầu đỏ của ảnh )
  - Tín hiệu Video - G ( mang thông tin về mầu xanh lá của ảnh )
  - Tín hiệu Video - B ( mang thông tin về mầu xanh lơ của ảnh )
 • Nguồn gốc của tín hiệu R, G , B
  - Theo nguyên lý phân tích và tổng hợp mầu sắc trong tự nhiên thì mỗi mầu sắc bất kỳ ta có thể phân tích thành ba mầu cơ bản là  đỏ (R), xanh lá (G),  xanh lơ (B) và ngược lại từ ba mầu cơ bản trên ta cũng có thể tổng hợp thành một mầu bất kỳ, chính vì vậy một bức ảnh có hàng triệu mầu nhưng thực chất máy tính chỉ lưu lại ba mầu cơ bản của mỗi điểm ảnh mà thôi .
  Nguồn gốc của tín hiệu R, G, B là do bức ảnh mầu được phân tích thành ba bức ảnh ngay từ khi chúng mới được thu vào, sau đó các bức ảnh này được đổi thành tín hiệu Video nhờ nguyên lý quét hoặc nhờ các Sensor ( cảm biến )  .

 • Để đưa vào máy tính lưu trữ hay xử lý, các tín hiệu R, G, B phải được đổi thành tín hiệu số dạng 0, 1

 • Khi cho hiển thị bức ảnh ra màn hình, các tín hiệu số của bức ảnh lại được đổi thành tín hiệu Analog thông qua Card Video và cho ra ba tín hiệu R, G, B sau đó các tín hiệu này được khuếch đại qua tầng khuếch đại Video rồi đưa ra đèn hình để tổng hợp lại hình ảnh .

Xử lý tín hiệu trong máy tính khi phát hình

Khuếch đại tín hiệu Video trên Monitor
 

 • Nguyên lý tổng hợp ảnh mầu trên đèn hình
  - Khi có đủ ba tín hiệu mầu đưa đến ba Katôt , màn hình sẽ cho ra bức ảnh mầu trung thực .

   
 • - Nếu mất một tín hiệu mầu đỏ đưa tới Katôt R, màn hình sẽ lệch sang mầu xanh lam do chỉ còn hai tín hiệu xanh lá và xanh lơ trộn lại

   
 • - Nếu mất tín hiệu mầu xanh lá đưa tới Katôt G, màn hình sẽ lệch sang mầu tím .

   
 • - Nếu mất tín hiệu mầu xanh lơ đưa tới Katôt B, màn hình sẽ lệch sang mầu vàng .


   
 • - Nếu mất hai tín hiệu thì trên màn hình sẽ có mầu của tín hiệu còn lại
   
 • - Nếu mất cả ba tín hiệu thì màn hình mất ảnh, chỉ còn màn sáng mờ


   
 • Nguyên lý trộn ảnh trong tự nhiên được sử dụng trong các thiết bị hiển thị mầu được minh hoạ như sau :

2. Nhiệm vụ, sơ đồ và vị trí - khối khuếch đại Video

 • Nhiệm vụ của khối Video :
  - Khối Video có nhiệm vụ khuếch đại ba tín hiệu mầu là : R (đỏ), G (xanh lá ) và B (xanh lơ ) lên biên độ đủ lớn trước khi đưa vào điều khiển các Katot đèn hình phát xạ .
  - Ngoài ra khối Video còn trộn tín hiệu hiển thị, điều chỉnh độ tương phản, cân bằng trắng cho màn hình .
   
 • Sơ đồ khối  khuếch đại Video tổng quát
  Khối khuếch đại Video có hai tầng chính và hai mạch phụ
  - Tầng tiền khuếch đại  Video - Pred Video Amply
  - Tầng khuếch đại công suất - Video OUT
  - Mạch tạo hiển thị - Display
  - Mạch cân bằng trắng - Bias

Sơ đồ tổng quát khối KĐ Video

 •  Tầng tiền khuếch đại Video có nhiệm vụ khuếch đại ba tín hiệu từ Card Video đưa sang  lên biên độ đủ lớn cung cấp cho tầng khuếch đại công suất, ngoài ra tầng này còn thực hiện điều chỉnh độ tương phản, cân bằng ba tín hiệu R, G , B
 •  Tầng khuếch đại công suất Video gồm ba tầng khuếch đại song song, khuếch đại cho ba mầu R, G, B, tầng này có thể sử dụng các cặp Transistor hoặc sử dụng IC công suất .
 •  Mạch BIAS : là mạch phân cực áp một chiều cho ba Katôt, mạch  có nhiệm vụ cân bằng trắng cho màn hình, ở các máy đời cũ mạch này thường có ba biến trở cân chỉnh là R-Bias, G-Bias và B-Bias . Trong các máy đời mới, các biến trở này được thay thế bằng các lệnh từ vi xử lý .
 • Mạch Display giải mã tín hiệu hiển thị, tín hiệu hiển thị từ vi xử lý đưa tới thông qua hai đường Data và Clock được IC Display giải mã lấy ra các tín hiệu R,G,B sau đó chèn vào tín hiệu Video, IC Display có thể được tích hợp trong IC tiền khuếch đại Video .
   
 • Vị trí khối khuếch đại Video

Khối khuếch đại Video nằm trên vỉ đuôi đèn hình .

Các IC trên khối khuếch đại Video

 • Trên vỉ đuôi đèn gồm có các IC
  - IC tiền khuếch đại Video : là IC nhiều chân. IC tiền khuếch đại sử dụng nguồn Vcc 12V, ba tín hiệu từ CPU tới được đưa thẳng vào IC này, ba tín hiệu ra được đưa sang IC khuếch đại công suất
  - IC khuếch đại công suất : là IC gắn trên toả nhiệt . IC công suất có Vcc là 90V, tín hiệu vào đi từ IC tiền khuếch đại tới, tín hiệu ra cung cấp cho ba Katôt đèn hình .
  - IC giải mã hiển thị Display : là IC nhỏ , Vcc cho IC Display là 5V, tín hiệu vào là Data và Clock lấy từ IC Vi xử lý, tín hiệu ra là R, G, B được đưa sang IC tiền khuếch đại để trộn với tín hiệu Video

  3 - Các hiện tượng khi hỏng khối khuếch đại Video .

     

Hình ảnh bình thường

 1. Hiện tượng máy bị sai mầu .


  Hiện tượng màn ảnh ngả mầu vàng  Hiện tượng màn ảnh ngả mầu tím  Hiện tượng màn ảnh ngả mầu xanh
   
 2. Màn ảnh mất hình, còn màn sáng mờ .


  Hiện tượng mất hình, còn màn sáng mờ
   
 3. Màn ảnh trắng xoá có tia quét ngược


   
 4. Hình ảnh mờ nhạt

 

   4 - Card Video trên máy tính

Card Video trên máy tính

 • Nhiệm vụ của Card Video :
  - Card Video có nhiệm vụ đổi tín hiệu hình ảnh từ dạng Digital sang tín hiệu Analog cho ra các tín hiệu R, G , B đưa sang màn hình .
  - Điều khiển tần số quét ngang và quét dọc trên màn hình thông qua các tín hiệu đồng bộ H.SYN và V.SYN .
  - Bộ nhớ trên Card Video có nhiệm vụ lưu các thông tin về các điểm ảnh trên màn hình, dung lượng bộ nhớ của Card video có ảnh hưởng trực tiếp đến độ phân giải và số mầu sắc có thể hiển thị .

  + Ví dụ để chạy được màn hình có độ phân giải 1024 x 768 và có mầu sắc là 32 bit thì cần dung dụng bộ nhớ tối thiểu trên Card Video như sau :
  - Màn hình 1024 x 768 =  786432 Pixel ( điểm ảnh )
  - Mỗi điểm ảnh cần 32 bít để lưu trữ thông tin về mầu sắc và cần tới khoảng 20 bít  để lưu thông tin về toạ độ ngang và toạ độ dọc, như vậy tổng số mỗi điểm ảnh cần đến khoảng 52 bit tương đương với 6,5 Byte.
  - Như vậy tổng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ đầy đủ thông tin cho một màn hình trên là
    786432 Pixel   x   6,5 Byte = 5111808 Byte  <=> 5 MB
  Như vậy để có thể hiển thị màn ảnh mầu 32 bit với độ phân giải 1024 x 768 thì tối thiểu cần khoảng 5MB trong bộ nhớ Card Video
  - Nếu để hiển thị hình ảnh động như Video, Game thì cần thiết có bộ nhớ cao gấp nhiều lần khi hiển thị hình ảnh tĩnh, nếu bộ nhớ Card không đủ dung lượng sẽ làm cho hình ảnh Video bị giật cục khi hiển thị .  Đầu cáp nối với máy tính có 3 đường tín hiệu Video là R, G, B và hai xung điồng bộ H.SYN  và V.SYN

5 - Nguyên lý hoạt động của khối khuếch đại Video .

   1.1 Khối khuếch đại Video có tầng công suất sử dụng Transistor

Khối khuếch đại Video có tầng công suất sử dụng Transistor

 •  PRED AMPLY VIDEO là IC tiền khuếch đại làm nhiệm vụ khuếch đại ba tín hiệu  R, G, B, điều chỉnh độ tương phản, ghim mức chói, trộn tín hiệu hiển thị , và điều chỉnh cân bằng cho ba tín hiệu mầu .
 • IC được cấp nguồn 12V, trong trường hợp mất nguồn Vcc 12V hoặc chết IC màn ảnh sẽ mất hình còn màn sáng hoặc ảnh  bị sai mầu .


         Mất hình còn màn sáng
   
 • Xung CLAMP từ cao áp hoặc từ vi xử lý đưa tới, xung này có tần số bằng tần số quét dòng và có nhiệm vụ ghim mức thềm cho tín hiệu Video, nếu mất xung CLAMP thì màn ảnh bị mất hình như hiện tượng ở trên, xung CLAMP đo tại chân IC được khoảng 1V AC, ta có thể kiểm tra chân CLAMP bằng đồng hồ có thang đo tần số, tần số xung CLAMP bằng tần số quét dòng .
 •  R IN, G IN, B IN là ba tín hiệu Video từ Card Video của máy tính đưa sang, điện áp tín hiệu tại các chân này rất yếu khoảng 0,1V AC chúng được đưa vào IC để khuếch đại .
  - Trong các trường hợp đứt cáp tín hiệu, mất tín hiệu vào chân R, G hoặc B => màn ảnh sẽ bị sai mầu .


  Màn ảnh ngả mầu tím do đứt cáp
        tín hiệu G ( xanh lá )


  - Các chân tín hiệu ra của IC có điện áp khoảng 2 đến 2,5V DC, khi có đủ ba tín hiệu vào và IC tốt thì áp một chiều ra tại ba chân này phải bằng nhau, trường hợp mất tín hiệu vào hoặc hỏng một vế IC thì điện áp ra sẽ bị lệch .
 • Chân CONTRAS nhận lệnh Contras từ vi xử lý đưa tới để điều chỉnh độ tương phản cho màn hình, điện áp lệnh Contras thay đổi từ 2 đến 5 V DC, nếu mất lệnh này => ảnh trên màn hình sẽ mờ hoặc có thể mất hình còn màn sáng mịn .


  Ảnh bị mờ do mất điện áp lệnh Contras
   
 • DISPLAY là IC giải mã tín hiệu hiển thị, các tín hiệu hiển thị từ vi xử lý đưa tới thông qua hai đường Data và Clock, chúng được giải mã để lấy ra các tín hiệu mầu R, G, B sau đó đem trộn vào tín hiệu Video của máy .
 • DATA ( đường dữ liệu ), CLOCK ( xung đồng hồ ) hai đường này từ Vi xử lý đưa tới mang thông tin về tín hiệu hiển thị, ngoài ra trong các máy hiện nay, các lệnh được điều khiển từ vi xử lý như Contras, R Bias, G Bias, B Bias cũng được thực hiện qua hai đường tín hiệu trên .
 • V BLK và H BLK là xung mành và xung dòng cung cấp cho mạch giải mã hiển thị để xác lập toạ độ hiển thị trên màn hình .
 • Hai đèn Q1 và Q2 là tầng công suất khuếch đại cho tín hiệu B, chúng được mắc nối tiếp để tăng hệ số khuếch đại, Q1 là đèn nhỏ không cần toả nhiệt, Q2 là đèn công suất gắn trên tấm toả nhiệt .
  - Tín hiệu được đưa vào chân B đèn Q1 khuếch đại qua hai đèn sau đó lấy ra ở chân C đèn công suất Q2 cho ghép qua tụ sang Katôt đèn hình .
  - Tầng công suất có ba mạch khuếch đại như trên khuếch đại cho ba mầu R, G, B . Khi hỏng một tầng công suất => màn ảnh cũng bị sai mầu .


  Hỏng tầng công suất R, màn ảnh bị mất mầu đỏ

  * Nhiệm vụ các linh kiện xung quanh hai đèn công suất :
  - R1 điện trở nối tầng từ tiền khuếch đại sang khuếch đại công suất
  - R2 điện trở định thiên cho đèn công suất Q2
  - R3 điện trở ghánh cho đèn công suất Q2
  - R4 cung cấp điện áp DC cho Ka tôt
  *  Điện áp Vcc cho tầng công suất là 90V
  *  Điện áp định thiên cho tầng công suất là 12V .
 • Đèn Q3 và biến trở B Bias có nhiệm vụ phân cực áp một chiều cho Katôt B, có ba đèn và ba biến trở như vậy phân cực áp một chiều cho ba Katôt, trong trường hợp màn ảnh bị sai mầu do độ phát xạ của ba tia đèn hình thay đổi, ta có thể chỉnh lại các biến trở Bias để cân bằng trắng cho màn hình .
  - Nếu một trong các đèn Bias bị hỏng => điện áp trên ba Katôt sẽ bị lệch, độ phát xạ của ba tia sẽ bị lệch => màn ảnh sẽ bị sai mầu tương tự như các hiện tượng sai mầu ở trên .

   1.2  Khối khuếch đại Video có tầng công suất sử dụng IC

Khối khuếch đại Video có tầng công suất sử dụng IC

 • Tầng công suất sử dụng IC thay thế cho ba cặp Transistor
  - IC sử dụng hai nguồn nuôi là Vcc1 = 90V và Vcc2 = 12V
  - Ba tín hiệu vào R, G, B nhận tín hiệu từ IC tiền khuếch đại đưa sang, các tín hiệu ra được ghép qua tụ sang ba Katôt .
 • Mạch Bias và mạch Display được tích hợp trong IC tiền khuếch đại, các điều khiển và tín hiệu hiển thị từ vi xử lý được đưa qua hai đường Data và Clock, sau đó được mạch giải mã trong IC tiền khuếch đại cho ra các tín hiệu hiển thị và các lệnh điều chỉnh Bias, Contras v v... , lệnh điều chỉnh cân bằng trắng Bias được các Transistor biến điệu thành  điện áp một chiều đưa vào Katot điều khiển dòng phát xạ tĩnh của màn hình .
 • V BLK và H BLK là xung mành và xung dòng cung cấp cho mạch giải mã hiển thị để xác lập toạ độ hiển thị trên màn hình .
 • IC tiền khuếch đại có hai đường Vcc là 12V và 5V
  - Nguồn Vcc 12V cung cấp điện áp cho các tầng khuếch đại R, G, B
  - Nguồn 5V cung cấp điện áp cho mạch giải mã lệnh và hiển thị .
  - Xung Clamp ghim mức thềm cho tín hiệu, xung này được cung cấp từ Cao áp hoặc từ Vi xử lý, mất xung Clamp máy sẽ mất hình .
   

 

 

 

Phân tích khối khuếch đại VIDEO trên máy thực tế

  1 - Phân tích


 

 • IC tiền khuếch đại Video LM 1236

  - Chân 1 - V BLK nhận xung mành từ IC công xuất mành tới cung cấp cho mạch giải mã hiển thị .
    => Nếu mất xung V BLK đi vào chân này màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 2 - V_CAP Chân nối với tụ lọc nguồn
  - Chân 3 - VREF_REXT qua trở thoát mass
  - Chân 4 - GND  chân mass
  - Chân 5 - RIN  chân nhận tín hiệu R từ CPU đưa tới
    => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mầu đỏ,
         hình ảnh ngả sang mầu xanh .

     

  - Chân 6 - GIN  chân nhận tín hiệu G từ CPU đưa tới
    => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mầu xanh lá,
         hình ảnh ngả sang mầu tím .

    

  - Chân 7 - BIN  chân nhận tín hiệu B từ CPU đưa tới
    => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mẫntnh lơ,
         hình ảnh ngả sang mầu vàng .

     

  - Chân 8 - PLL_GND mass của mạch PLL
  - Chân 9 - PLL_FILTER chân dao động của mạch PLL
  - Chân 10 - PLL_VCC Chân cấp nguồn cho mạch PLL ( Vòng khoá pha ), mạch PLL sửa dạng xung cho mạch tạo hiển thị
    => Mất điện áp chân này màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 11 -  SDA - Dữ liệu Data từ vi xử lý cung cấp cho mạch hiển thị và giải mã lệnh
    => Nếu mất tín hiệu Data => màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 12 - SCL - Xung đồng hồ Clock từ vi xử lý cung cấp cho mạch hiển thị và giải mã lệnh
     => Nếu mất xung Clock => màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 13 - ABL ( không kết nối )
  - Chân 14 - RCT ( R Control ) lệnh điều khiển tia đỏ, lệnh này đưa đến IC 104 điều khiển thay đổi áp DC trên Katot R
  - Chân 15 - GCT ( tương tự chân 14 )
  - Chân 16 - BCT ( tương tự chân 14 )
  - Chân 17 - GND - Mass
  - Chân 18 - VCC_DIGITAL - cung cấp 5V cho mạch khuếch đại Video và giải mã hiển thị , giải mã lệnh .
    => Nếu mất điện áp 5V ở chân này => màn ảnh mất hình chỉ còn màn sáng mờ .


  - Chân 19 - ROUT - Tín hiệu mầu đỏ đi ra đưa sang tầng công suất
  - Chân 20 - GOUT - Tín hiệu mầu xanh lá đi ra cung cấp cho tầng công suất
  - Chân 21 - BOUT - Tín hiệu mầu xanh lơ đi ra cung cấp cho tầng công suất
  - Chân 22 - ABL ( Auto Bright Limited ) tự động giới hạn độ sáng, chân này nhận điện áp ACL từ chân cao áp
  - Chân 23 - Clamp - xung Clamp từ  cap áp đưa tới để gim mức tín hiệu Video, mất xung này màn ảnh sẽ mất hình
     => Nếu mất xung Clamp => Màn ảnh sẽ mất hình, chỉ còn màn sáng mờ .
  - Chân 24 - H BLK - xung dòng từ cao áp đưa đến cung cấp cho mạch hiển thị .
    => Nếu mất xung H BLK đi đén chân này màn hình sẽ mất hiển thị

   
 • IC khuếch đại công suất VIDEO  - LM 2470  - Chân 1 - R-OUT - tín hiệu mầu đỏ đi ra cung cấp cho Katot R
  - Chân 2- G-OUT- tín hiệu mầu xanh lá đi ra cung cấp cho KatotG
  - Chân 3 - B-OUT - tín hiệu mẫnhnh lơ đi ra cung cấp cho Katot B
    => Khi IC bình thường điện áp ra tại ba chân 1, 2, 3 tương đương  nhau và bằng khoảng 2/3 VCC, trường hợp điện áp ra trên 3 chân 1,2,3 khác nhau là có hai nguyên nhân
            - Mất một tín hiệu đầu vào
            - Hỏng IC công suất

  - Chân 4 - VCC - chân cấp nguồn 80V.
    => Nếu mất nguồn 80V cung cấp cho mạch khuếch đại VIDEO, màn ảnh sẽ sáng trắng và có tia quét ngược do mất điện áp DC trên ba Katot .


    => Nếu còn 80V cung cấp cho mạch VIDEO nhưng lỏng chân VCC hoặc hỏng IC công suất => màn ảnh sẽ mất hình còn màn sáng mờ


  - Chân 5 - Mass
  - Chân 6 - BIN - chân tín hiệu xanh lơ đi vào IC
   => Nếu mất tín hiệu  BIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu vàng


  - Chân 7 GIN chân tín hiệ xanh lá đi vào IC
   => Nếu mất tín hiệu  GIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu tím


  - Chân 8 - VBB chân cấp nguồn 8V chi IC
    => Nếu mất điện áp 8V cấp vào chân 8 => màn ảnh sẽ mất hình do mất điện áp định thiên cho các tầng công suất trong IC

  - Chân 9 RIN chân tín hiệu đỏ đi vào IC
   => Nếu mất tín hiệu  RIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu xanh


   
 • IC BIAS điều khiển áp DC cho ba Katôt


  - Các chân 1, 2, 3 nhận lệnh điều khiển R-BIAS, G-BIAS và B-BIAS  từ mạch giải mã lệnh  nằm trong IC tiền khuếch đại Video .
  - Các chân 6, 7, 8 nối với ba Katôt để xác lập áp DC trên ba Katôt
  - Chân 5 - cấp nguồn 80V cho IC .
  => Bình thường điện áp DC trên ba Katôt bằng nhau và bằng khoảng 40V đến 50V .
  => Nếu hỏng IC- BIAS  điện áp trên 3 Katôt có thể bị thay đổi
     - Nếu điện áp trên 3 Katot bị lệch , màn ảnh sẽ bị sai mầu .
     - Nếu điện áp trên 3 Katôt tăng bằng nguồn 80V => màn ảnh
       sẽ mất ánh sáng do 3 Katôt phát xạ yếu .
     - Nếu mất điện áp trên 3 Katôt => màn ảnh sẽ sáng trắng và
       có tia quét ngược .
   

   2 - Phân tích

Bạn kích chuộ vào sơ đồ để xem chi tiết


 

 • IC Tiền khuếch đại VIDEO

  - Chân 1 - R GAIN  lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu đỏ
  - Chân 2 - RIN  chân nhận tín hiệu R từ CPU đưa tới 
      => Nếu mất tín hiệu R-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu xanh


  - Chân 3 - G GAIN  lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu xanh lá
  - Chân 4 - GIN  chân nhận tín hiệu G từ CPU đưa tới 
     => Nếu mất tín hiệu G-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu tím


  - Chân 5 - R GAIN  lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu xanh lơ
  - Chân 6 - BIN  chân nhận tín hiệu B từ CPU đưa tới
     => Nếu mất tín hiệu B-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu vàng


  - Chân 7 - GND - Mass
  - Chân 8 - R OSD - tín hiệu hiển thị mầu đỏ
  - Chân 9 - Vcc Điện áp nguồn cung cấp 8V
  - Chân 10 - G OSD - tín hiệu hiển thị mầu xanh lá
  - Chân 11 -  OSD CONT điều chỉnh tương phản cho tín hiệu
     hiển thị
  - Chân 12 - B OSD - tín hiệu hiển thị mầu xanh lơ
  - Chân 13 -  CONT - Điều chỉnh độ tương phản cho tín hiệu Video
      => Nếu mất điện áp lệnh CONTRAS hình ảnh sẽ mờ nhạt hoặc có thể mất hình  .


  - Chân 14 - F BLK chân nhận xung dòng để xác lập toạ độ hiển thị
      => Nếu mất xung dòng, màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 15 - B OUT chân ra tín hiệu B
  - Chân 16 - B CAP - chân lọc tín hiệu B
  - Chân 17 - Vcc VIDEO - điện áp Vcc cho mạch khuếch đại
     Video
      => Nếu mất điện áp Vcc => màn ảnh sẽ mất hình, còn màn
      sáng mờ  - Chân 18 - G CAP - chân lọc tín hiệu G
  - Chân 19 - GOUT - Tín hiệu mầu đỏ đi ra đưa sang tầng
       công  suất
  - Chân 20 - V5 - Chân lọc nguồn
  - Chân 21 - R CAP - chân lọc tín hiệu R
  - Chân 22 - R OUT chân ra tín hiệu R  cung cấp tín hiệu cho tầng công suất
  - Chân 23 - Clamp - xung Clamp từ  cap áp đưa tới để gim mức tín hiệu Video
      => Nếu mất xung CLAMP  màn ảnh sẽ mất hình , còn màn
      sáng mờ

  - Chân 24 - H BLK - xung dòng từ cao áp đưa đến cung cấp cho mạch hiển thị .
     => Nếu mất xung này màn hình sẽ mất hiển thị  .
   
 • Tầng khuếch đại công suất  VIDEO.

Một tầng khuếch đại công suất VIDEO - R

 •  Tầng khuếch đại công suất có ba mạch hoạt động song song khuếch đại cho ba mầu R, G, B , ba tầng này có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như nhau .

  * Với tầng khuếch đại R :
  - Q801 là đèn công suất có toả nhiệt
  - Q802 là đèn tiền khuếch đại công suất nhỏ .
   => Hai đèn mắc nối tiếp để tăng hệ số khuếch đại .
  - R808 là trở định thiên cho đèn công suất Q1
  - R811 và R812 là điện trở ghánh cho đèn công suất Q1
  - Q803 và Q804 là hai đèn khuếch đại đệm làm cho cường độ tín hiệu khoẻ hơn
     => Bất kể hư hỏng một trong các linh kiện trên => sẽ làm mất một tín hiệu mầu đỏ đưa tới Katôt R => làm cho màn ảnh bị sai mầu ngả mầu xanh .

   
          * Tương tự như vậy với tầng công suất G và B

  - Nguồn Vcc cho mạch công suất là 65V
     => Nếu mất điện áp 65V cấp cho vỉ đuôi đèn => màn ảnh sẽ sáng trắng có tia quét ngược do mất điện áp DC  trên 3 katôt


  - Nguồn định thiên cho mạch công suất là 8V
  => Tín hiệu R  từ đầu ra  IC tiền khuếch đại được đưa vào chân B đèn Q802,  sau khi khuếch đại tín hiệu được lấy ra ở chân C đèn Q801 => cho khuếch đại đệm qua hai đèn Q803, Q804 sau đó ghép qua tụ C810 đưa sang KR của đèn hình .