Bài 10 - Khối giải mã mầu.

Bài 10 - Khối giải mã mầu. - Chức năng nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của khối giải mã mầu...     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA   1 - Nhiệm vụ của khối giải mã mầu Khối giải mã có nhiệm vụ : Giải mã tín hiệu sóng mang mầu Choma (C) để lấy ra ba tín hiệu mầu R-Y, G-Y, B-Y Tín hiệu C được điều chế theo ba hệ là : NTSC, PAL và SECAM vì vậy khối giải mã Ti vi phải có khả năng giải mã đa hệ Nếu hư hỏng khối giải mã thì vẫn có hình ảnh đen trắng do tín hiệu chói vẫn còn .   Sơ đồ tổng quát của khối giải mã như sau : Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ tổng quát của khối giải mã mầu   2 - Nguyên lý hoạt động của mạch giải mã hệ NTSC Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ nguyên lý mạch giải mã NTSC Trong quá trình điều chế ba tín hiệu R-Y, G-Y và B-Y  người ta mã hoá tín hiệu G-Y vào hai tín hiệu còn lại sau đó hai tín hiệu R-Y và B-Y được điều chế vào sóng mang C ở tần số 3,58MHz ( Hệ NTSC) hay 4,43MHz ( Hệ Pal) , hai tín hiệu R-Y và B-Y cùng được điều chế vào một tần số nhưng có pha lệch nhau để chống nhiễu sang nhau Ở máy thu tín hiệu C được tách ra nhờ mạch lọc giải thông BPF(Ben Pass Finter ) đi vào khối giải mã Tín hiệu đi qua mạch ACC( Auto Color Control ) được tự động điều chỉnh về mầu sắc, lệnh Color từ CPU đi vào mạch này để thay đổi độ đậm nhạt mầu . Sau đó hai tín hiệu C của R-Y và B-Y được tách ra thông qua các mạch lệch pha tín hiệu +90độ và -90độ Mạch R-Y  Detect tách sóng để lấy ra tín hiệu R-Y Mạch B-Y  Detect tách sóng để lấy ra tín hiệu B-Y Mạch Ma trận tổng hợp để tái tạo tín hiệu G-Y Mạch OSC tạo dao động 3,58MHz cung cấp cho mạch tách sóng mầu Mạch Phase làm lệch pha tín hiệu dao động => có tác dụng điều chỉnh sắc thái mầu, lệnh tint từ CPU đi đến để điều chỉnh sắc thái mầu Busgate là cổng nhận dạng tiếp nhận xung dòng đi vào, xung dòng H.P ( Horyontal Pull) đi vào làm nhiệm vụ đồng bộ tín hiệu mầu Ident là mạch nhận dạng, nhận dạng sự có mặt của dao động và xung dòng để báo cho mạch triệt mầu Kitler là mạch triệt mầu sẽ triệt tiêu mầu sắc trong các trường hợp mất tín hiệu dao động hay mất xung dòng .   3 - Nguyên lý làm việc của mạch giải mã hệ PAL Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ nguyên lý mạch giải mã hệ PAL Hệ PAL điều chế  tín hiệu R-Y chậm so với tín hiệu B-Y cách nhau một khoảng thời gian 1 dòng quét Trong quá trình giải mã khi tách hai tín hiệu , tín hiệu B-Y được đi qua trễ để đảm bảo hai tín hiệu ra cùng vì vậy mạch giải mã hệ PAL có thêm linh kiện trễ mầu, ở máy đời cũ trễ mầu ở ngoài IC, trong các máy mới đây trễ mầu được tích hợp trong IC Mạch tạo dao động cho hệ PAL là 4,43MHz Hệ PAL không có mạch điều chỉnh về Phase và không có lệnh Tint Các mạch khác được sử dụng dùng chung với hệ NTSC Hệ PAL và hệ NTSC không tách rời mà chỉ tách ra các thành phần khác nhau, lệnh System đóng vai trò chuyển mạch giữa hai hệ     4 - Phân tích khối giải mã Tivi National TC485XR Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi National TC485XR Tín hiệu Video đi ra từ chân 8 IC chuyển mạch, đi qua C666 qua R663 đi qua mạch lọc L601 để lọc lấy tín hiệu C sau đó đi vào chân 20 IC tổng Lệnh chuyển hệ giữa các hệ Pal, NTSC, Secam đi vào hai chân 10 và 11 IC tổng Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 28 và 26 IC tổng Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi  từ chân 40 IC vi xử lý vào chân 7 IC tổng Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 15 Xung dòng đi từ chân C sò dòng qua tụ C511 qua R517 qua tiếp R538 đi vào chân 35 IC tổng Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài qua các chân 41,42,43   5 - Phân tích khối giải mã Tivi Sony1484, 1485 Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi Sony1484, 1485 Tín hiệu Video đi ra từ chân 4 IC chuyển mạch, đi  qua mạch lọc YCM301 và YCM302 để lọc lấy tín hiệu C sau đó đi vào chân 1 IC tổng Lệnh chuyển hệ giữa hệ Pal và NTSC đi vào chân 12 IC tổng Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 10 và 8 IC tổng Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi  từ chân 4 IC vi xử lý vào chân 43 IC tổng Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 42 Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài qua các chân 37,38,39 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch công suất sắc khuếch đại       6 - Phân tích khối giải mã Tivi  Deawoo 50N Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi Sony Deawoo 50N Tín hiệu Video đi ra từ chân 4 IC chuyển mạch đượch khuếch đại đệm qua đèn Q706 đi  qua tụ C507, C508 sau đó đi vào chân 20 IC tổng Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 28 và 26 IC tổng Lệnh Color điều chỉnh đậm nhạt mầu đi  từ chân 13 IC vi xử lý vào chân 7 IC tổng Xung dòng đi vào chân 35 IC tổng Lệnh Tint điều chỉnh sắc thái cho hệ NTSC đi vào chân 15 Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài qua các chân 41,42,43 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch công suất sắc khuếch đại   7 - Phân tích khối giải mã Tivi Samsung vina CS2040, CS5085 Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích Sơ đồ mạch khối giải mã Tivi  Samsung vina CS2040, CS5085 Tín hiệu Video đường Ti vi đi vào chân 36 IC tổng, tín hiệu VCD đi vào chân 34 IC tổng hai tín hiệu này đi vào mạch chuyển mạch trong IC sau đó cung cấp thẳng tín hiệu cho khối giải mã Các lệnh Color và tin được tạo ra ngay trong IC tổng IC vi xử lý chỉ đưa sang hai đường tín hiệu số là Data và Clock sau đó mạch đổi D-A trong IC tổng sẽ đổi ra các lệnh tương ứng. Thạch anh dao động 3,58MHz và 4,43MHz đi vào các chân 32 và 40 IC tổng Xung dòng đi vào chân 12 IC tổng Điện áp Vcc cho mạch giải mã đi vào chân 20 Ba tín hiệu mầu tạo ra là R-Y, G-Y và B-Y được trộng với tín hiệu chói trong IC tạo thành các tín hiệu R,G, B đư ra ngoài qua các chân 21,22,23 của IC tổng sau đó được đưa đến mạch công suất sắc khuếch đại    8 - Phân tích bệnh của khối giải mã mầu    Bệnh 1 - Ti vi có hình đen trắng nhưng mất mầu Bệnh Tivi có hình đen trắng nhưng mất mầu   Nguyên nhân : Hiện tượng trên là do khối giải mã mầu không hoạt động hoặc chạy sai hệ Do lỏng chân IC tổng, lỏng chân các thạch anh dao động Do mất xung dòng đưa về IC tổng Do mất lệnh System chuyển hệ mầu Do mất tín hiệu C đi vào khối giải mã Hỏng IC tổng thuộc mạch giải mã .   Kiểm tra và sửa chữa : Kiểm tra hệ mầu xem đã đặt đúng hệ PAL chưa ? Hàn lại IC tổng và các thạch anh 3,58MHz và 4,43MHz Kiểm tra chân lệnh Color phải có điện áp trên 2V Kiểm tra các linh kiệnh đưa tín hiệu C đi vào IC tổng Kiểm tra chân lệnh System đi vào IC tổng và mạch trung tần ( nếu mất lệnh System đi vào trung tần hình cũng có thể gây mất mầu ) Thay thử IC tổng nếu sau khi đã kiểm tra kỹ các điều kiện trên mà vẫn đầy đủ . Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích IC tổng trong Ti vi mầu     (Nguồn: hocnghetructuyen.vn )